PATRONATY

CZAS OGNIA – 27 STYCZNIA 2018


Noworoczne postanowienia? Karnet na siłownię? Budowanie nowych nawyków? A może coś dla Twojego DUCHA?

Zapraszamy na dwudziesty pierwszy Czas Ognia – Czas Wielbienia!
Niech w Nowym Roku nie braknie czasu na oddanie chwały Temu, który nas stworzył!
Spotkajmy się razem 27 stycznia o godzinie 19:30 w Kamieniołomie Jana Pawła II przy ul. Zamoyskiego 2 w Krakowie.

Niech płynie Królowi pieśń chwały!

„Czas Ognia – czas wielbienia” to prawdopodobnie jeden z najbardziej niepowtarzalnych eventów modlitewno-muzycznych w naszym kraju.

Cała historia rozpoczęła się we wrześniu 2008 roku, kiedy to grupa młodych, krakowskich muzyków, związanych z MKŚ Grupka zapragnęła stworzyć przestrzeń i czas, w których zwłaszcza młodzi ludzie mogliby spotykać się na wspólnym uwielbianiu Boga przez muzykę, taniec i śpiew. Zapał, otwartość i zaangażowanie sprawiły, że już miesiąc później odbył się pierwszy, historyczny Czas Ognia.

Miejsce było cokolwiek niepowtarzalne – Kamieniołom przy Kościele św. Józefa w krakowskim Podgórzu. I oto pierwszy Czas Ognia stał się niejako wzorcem dla kolejnych spotkań, jako manifestacja radości Kościoła Bożego, radości młodych ludzi, którzy trwając w Tradycji Kościoła, jednocześnie idą wciąż naprzód, nie bojąc się nowych, swoich, zupełnie innych czasów.

Ilość ludzi, którzy przybyli wówczas do Kamieniołomu wzmocniła wiarę organizatorów w sensowność podjętych działań. Zapadła decyzja – Czas Ognia będzie odbywał się w miarę możliwości co kwartał, a zatem aż cztery razy w ciągu roku. Zgodnie z przyjętym założeniem kolejne dwa spotkania odbyły się w styczniu i maju 2009 roku. Obydwa te spotkania odbyły się w Auli bł. Jakuba przy kościele oo. Franciszkanów w Krakowie. Obydwa były prowadzone przez tego samego lidera uwielbienia – znakomitego gitarzystę i wokalistę, Krzysztofa Szczypułę. Obydwa miały także wymiar ekumeniczny, co – jak się wydaje – stało się od tamtej pory kolejną cechą wyróżniającą Czas Ognia. Patronat honorowy Międzywydziałowego Instytutu Ekumenii i Dialogu Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II (dawniej Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie), a także zaproszenia skierowane do wspólnot chrześcijańskich, zwłaszcza Kościoła Zielonoświątkowego i Kościoła Baptystów zaowocowały obecnością wielu gorących Serc ludzkich.

W listopadzie 2009 roku podjęta została decyzja o zmianie miejsca odbywania się Czasu Ognia ze względu na fakt, iż ilość ludzi przybywających na Uwielbienia nie mieściła się już w Auli bł. Jakuba. Czwarty „Czas Ognia – czas wielbienia” został więc zorganizowany w Klubie Studenckim ARKA, a jego prowadzenie zostało powierzone Legendzie polskiej sceny muzyki chrześcijańśkiej, członkowi zespołu New Life Music, gitarzyście i charyzmatycznemu liderowi uwielbienia – Robertowi Cudzichowi. Ilość osób przybyłych na to spotkanie zaskoczyła wszystkich, organizatorów, muzyków, nawet kierownictwo Klubu. Na scenie wystąpiła również rekordowa liczba muzyków. Całość, wszystkie owe elementy, złożyły się na wyjątkowość czwartego Czasu Ognia.

„Czas Ognia – czas wielbienia” to wydarzenie pokazujące, że Kościół się cieszy, że Kościół wielbi Boga, że młodzi ludzie nie zgadzają się na szarość i bylejakość, na prywatyzację religii, na moralność zależną od chwili. To również wysoko przez organizatorów postawiona poprzeczka, to chęć zapraszania najlepszych muzyków, liderów uwielbienia, chęć modlitwy z jak największą liczbą młodych ludzi.