WYDARZENIA

MIŁOŚĆ PRZEBACZAJĄCA SPRAWDZA NASZE CHRZEŚCIJAŃSTWO


We wtorek wieczorem w parafii św. Brata Alberta w Krakowie bp Damian Muskus nauczał, że codzienne praktykowanie przebaczenia to istota chrześcijaństwa.

Najpierw hierarcha odniósł się do postaci patrona świątyni i wskazał, że Brat Albert ciągle przypomina wiernym o nieskończonej dobroci i miłosierdziu Boga. – Jego życie jest niedościgłym wzorem naśladowania tej Bożej dobroci wobec bliźnich, zwłaszcza tych, którzy rozpaczliwie potrzebują spotkania z miłosiernym Panem – opisał.

Odniósł się także do Ewangelii o litościwym królu i niegodziwym słudze, który nie potrafi okazać innym miłości przebaczającej, choć sam jej zaznał. – Przebaczenie, o którym mówi Jezus, nie jest jednorazowym aktem, ale nastawieniem serca, stylem życia. Miłość przebaczająca ma być osią naszych relacji z innymi ludźmi – powiedział.

POSŁUCHAJ:

Jak dodał powinna być ona również fundamentem relacji społecznych i „światłem, które opromienia docieranie do prawdy historycznej, budulcem teraźniejszości i źródłem nadziei dla przyszłych pokoleń”. Uznał, że patrzenie „oczami przebaczenia” pozawala uwolnić się od zła.

Duchowny doradził, że umiejętności przebaczenia trzeba uczyć się przez stanięcie w prawdzie. – Należy uświadomić sobie własne błędy, uświadomić sobie popełnione grzechy, przypomnieć sobie krzywdy wyrządzone innym. Samousprawiedliwienie, zrzucanie odpowiedzialności na innych lub niesprzyjające okoliczności nie poprawi ludzkich relacji – podkreślił.

Wskazał przy tym, że przebaczenie jest zawsze wielkodusznym darem Bożej miłości i szczerej skruchy człowieka. – Ten, kto doświadczył Jezusowego przebaczenia, żyje nim. O przynależności do grona uczniów Jezusa nie świadczy to, że Boga bierzemy na nasze sztandary, że próbujemy reformować rzeczywistość z imieniem Boga na ustach. Chrześcijaństwo sprawdza się w miłości przebaczającej – zaznaczył.

– Niech ludzie poznają żeśmy Jezusowi nie dzięki uroczystym deklaracjom i manifestacjom, ale dzięki wprowadzaniu w życie zasad Ewangelii, która mówi, że najważniejsza jest miłość – powiedział na zakończenie bp Muskus.

Łukasz Kaczyński