AKTUALNOŚCI

BĘDĄC BLIŻEJ BOGA, LUDZIE SĄ BLIŻEJ SIEBIE NAWZAJEM


Drugi dzień przygotowania do uroczystości Objawienia Pańskiego, 4 stycznia 2019 r., to podkreślenie wartości pokoju. Liturgię grekokatolicką sprawował ks. Adrian Łychacz z grekokatolickiej parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Krakowie.

Grekokatolicki homilista podkreślał wartość spotkania z Jezusem, które winno dokonać się u każdego wierzącego. Od dwóch tysięcy lat prowadzi ludzi do Jezusa to odwieczne pragnienie Boga – powiedział ks. Łychacz.

W konferencji podczas celebracji, ks. Adrian Łychacz, przywołał nauczanie papieskie o pokoju. Pokój jest jednym z najistotniejszych przejawów miłości Boga do człowieka – powiedział duchowny. On zakłada pojednanie z drugim człowiekiem i Chrystusem – dodał. Kapłan zaznaczył, że będąc bliżej Boga, ludzie są bliżej siebie nawzajem. O ten pokój trzeba się modlić i to jest zadanie dzisiejszych wierzących powiedział ks. Łychacz.

Celebracji tego dnia towarzyszył znak pokoju oraz sylwetki pallotyńskich sług bożych: br. Paweł Krawczewicz SAC (1907-1945) i ks. Norbert Jan Pellowski SAC (1903-1942).

Miejscem Obchodów jest parafia Matki Bożej Pocieszenia w Nowej Hucie. Zakończy je Eucharystia, 6 stycznia 2019 r., której będzie przewodniczył ks. Zenon Hanas SAC, przełożony prowincjalny Prowincji Chrystusa Króla Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego.

Dominik Gaładyk SAC