EWANGELIZACJA NA BARCE

Zapraszamy na kolejną edycję Ewangelizacji na Barce. Tym razem zapraszamy szczególnie z Województwem Małopolskim, które dofinansowało nasze rejsy i spotkania. 

Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego
w ramach konkursu ofert z turystyki pn. „Małopolska Gościnna”.

Zapraszamy 28 września (piątek) o godz. 19.00
JEŻELI BĘDZIE POGODA: Statek Nimfa obok Mostu Grunwaldzkiego
JEŻELI NIE BĘDZIE POGODY: Statek Aquarius obok Mostu Dębnickiego

DECYZJĘ OGŁOSIMY NA NASZEJ STRONIE INTERNETOWEJ www.pallotti.fm 28 WRZEŚNIA W PIĄTEK O GODZ. 15.00


Spotkanie poprowadzi
o. Michał Krajewski
PUSTELNIK

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Telefon (wymagane)

Wspólnota/parafia (wymagane)

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Ja niżej podpisany wyrażam zgodnie z art. 7 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. tzw. RODO* wyraźną i dobrowolną zgodę na przetwarzanie i zbieranie moich danych osobowych przez FUNDACJĘ NOWOHUCKIE.PL z siedzibą w Krakowie, ul. Bulwarowa 15a w celach związanych z realizacją inicjatyw Fundacji nowohuckie.PL oraz innych akcji Fundacji nowohuckie.PL obejmujące przesyłanie informacji drogą elektroniczną i tradycyjną pocztą. Jednocześnie oświadczam, że moja zgoda spełnia wszystkie warunki o których mowa w art. 7 RODO, tj. przysługuje mi możliwość jej wycofania w każdym czasie, zapytanie o zgodę zostało mi przedstawione w wyraźnej i zrozumiałej formie oraz poinformowano mnie o warunku możliwości jej rozliczalności. Zostałem również poinformowany o tym, że dane zbierane są przez FUNDACJĘ NOWOHUCKIE.PL z siedzibą w Krakowie, ul. Bulwarowa 15a o celu ich zbierania, dobrowolności podania, prawie wglądu i możliwości ich poprawiania oraz że dane te nie będą udostępniane innym podmiotom.