BO NA BULWAROWEJ

AUDYCJA BO NA BULWAROWEJ: KS. FRANCISZEK BRYJA SAC


Życie moje kapłańskie, niedawno rozpoczęte, ciało i duszę oddaję i poświęcam Wszechmocnemu Bogu i Królowej Apostołów dla wzrostu wiary katolickiej w Polsce i dalszego rozwoju naszej Polskiej Prowincji Księży Pallotynów. Ks. Franciszek Bryja w chwili męczeńskiej śmierci miał 32 lata. Kapłanem był 4 lata.
W czasie audycji Bo na Bulwarowej 25 października 2018 o godz. 20.00 będziemy rozmawiać o Słudze Bożym ks. Franciszku Bryja SAC. Zapraszamy.