WYDARZENIA

ABP MAREK JĘDRASZEWSKI O SZUKANIU BOŻEJ WOLI


O szukaniu woli Bożej, wierności, poszukiwaniu obiektywnej prawdy, a nie kompromisu i wielkiej miłości Boga wobec nas mówił podczas Dialogów z Arcybiskupem metropolita krakowski abp Marek Jędraszewski w kościele Najświętszej Marii Panny z Lourdes w Krakowie.