AKTUALNOŚCI

BP GRZEGORZ RYŚ MIANOWANY PRZEZ PAPIEŻA FRANCISZKA METROPOLITĄ ŁÓDZKIM.


Biskup Grzegorz Ryś (ur. 9 lutego 1964r.) pochodzi z Krakowa – wychował się na os. Podwawelskim. Ojciec – technik, mama – inżynier mogą być dumni ze swojego syna.

Jeszcze przed pójściem do seminarium był członkiem i animatorem Ruchu Światło-Życie. Święcenia kapłańskie przyjął 22 maja 1988r. Następnie studiował na Wydziale Historii Kościoła PAT, uzyskał doktorat i habilitację – jest specjalistą od historii średniowiecza, posługuje się językiem łacińskim, angielskim i włoskim. Przez kilka lat był dyrektorem Archiwum Metropolitalnego na Wawelu oraz rektorem Wyższego Seminarium Duchownego w Krakowie.

Związany jest także z neokatechumenatem. Szczególnie ceni sobie obecność małych wspólnot w Kościele, w których jest możliwość głębokiego przeżywania wiary, a człowiek nie jest anonimowy. Zawsze bliska Jego sercu była sprawa powołań kapłańskich, formacja kapłanów oraz ekumenizm.

Święcenia biskupie ksiądz Grzegorz Ryś przyjął 28 września 2011r. Już jako biskup został przewodniczącym Zespołu do spraw Nowej Ewangelizacji przy Konferencji Episkopatu Polski. W posłudze biskupiej towarzyszy Mu zawołanie „Virtus in infirmitate” – „Moc w słabości”. Jest autorem i współautorem wielu książek. Często głosi rekolekcje dostępne do odsłuchania również na stronach internetowych.

Biskup Grzegorz Ryś to wierny przyjaciel naszej redakcji oraz krakowskiej wspólnoty Księży Pallotynów. Niemożliwe jest wymienić wszystkie dzieła i inicjatywy, w których brał udział i które wspierał. Dla mieszkańców Parafii M.B. Pocieszenia w Nowej Hucie niezapomniane pozostaną Liturgie Wielkiego Piątku, którym przewodniczył. Warto wspomnieć również że biskup wielokrotnie był kapitanem rejsów ewangelizacyjnych po Wiśle tzw. Ewangelizacji na Barce. W 2012r. w ramach wizytacji kanonicznej parafii odwiedził naszą redakcję i poświęcił studio nagraniowe. W Wielkim Poście 2015r. przewodniczył Nowohuckiej Drodze Krzyżowej, w tymże roku był również gościem IX Pallotyńskiego Spotkania Młodych. W sierpniu 2016r po przeżytych ŚDM przewodniczył Eucharystii oraz spotkaniu modlitewnemu przy Ołtarzu Światło Pojednani i Pokoju w naszym kościele przy ul. Bulwarowej.

BARDZO DZIĘKUJEMY KSIĘŻE BISKUPIE!

Cokolwiek by dodać.

BĘDZIEMY TĘSKNIĆ ZA NASZYM BISKUPEM.

autor: A.Kubiczak