PODCASTY

RELACJA: JEZUS W SANDOMIERZU


PIERWSZY DZIEŃ 

Rozmowa z Ks. Markiem Kulińskim – organizatorem wydarzenia e Sandomierzu


Msza Posłania – Homilia ks. Adama Stachowicza


Koronka do Bożego Miłosierdzia


Świadectwo Rafała i Uwielbienie na Rynku


Rozmowa z o. Wiesławem Podgórskim – misjonarzem z Ekwadoru


Konferencja w Katedrze – ks. Łukasz Gołaś SAC


Uwielbienie w Katedrze


 

DRUGI DZIEŃ 

Koronka do Bożego Miłosierdzia i Słowo Biskupa Krzysztofa Nitkiewicza


Rozmowa z Biskupem Krzysztofem Nitkiewiczem


Uwielbienie po Koronce do Bożego Miłosierdzia


Konferencja w Katedrze – ks. Krzysztof Wernicki SAC


Uwielbienie po Konferencji
Rynek Główny – oddanie życia Jezusowi


TRZECI DZIEŃ 

Msza Święta w Katedrze – Homilia bpa Krzysztofa Nitkiewicza