PODCASTY

DAJMY WYRAŹNY SYGNAŁ ŚWIATU: HOMILIA BP DAMIANA MUSKUSA


Homilia bpa Damiana Muskusa wygłoszona w czasie Mszy Świętej sprawowanej na Przystani Wawel na Bulwarach Wiślanych w Krakowie w czasie inicjatywy pt. Chrystus na Barce.

Posłuchaj: