PODCASTY

KOŚCIÓŁ JEDNYM NADPRZYRODZONYM CIAŁEM CHRYSTUSA: KRÓLEWSKIE CHRYSTUSOWE MIASTO KRAKÓW


Jesteśmy jednym Ciałem w Chrystusie pisze święty Paweł w 12-tym rozdziale 1-go listu do Koryntian.

Czy macie w sobie tęsknotę za jednością – pytał biskup Grzegorz Ryś w trakcie środowego spotkania na Krakowskim Rynku w wigilię Uroczystości Bożego Ciała. Różnorodność jest naszym bogactwem. Nie powinna nas dzielić. Różne dary nie nastawiają nas przeciwko sobie. Dziś modlimy się o to, aby ten sam Duch wszczepiał nas w Jedno Ciało – kontynuował biskup.

Nasza jedność ma swój korzeń w Eucharystii, ponieważ bierzemy z tego samego Chleba jesteśmy jednym Ciałem. Wspólnota Chleba i Wina, czyli Ciała i Krwi Pańskiej to także współodczuwanie, bliskość w Chrystusie w stosunku do drugiego człowieka. Karmiąc się Eucharystią powinniśmy o tym pamiętać.

POSŁUCHAJ SŁOWA:

Po krótkiej konferencji biskupa Rysia rozpoczęła się procesja z Najświętszym Sakramentem, z kościoła sióstr Prezentek przeszła przez cały Rynek aż do sceny pod kościołem Mariackim, tam przygotowany był ołtarz wystawienia. Zgromadzeni wierni wspólnie adorowali Pana, dziękowali za otrzymane dla miasta błogosławieństwa, prosili o dalsza opiekę.

W trakcie modlitwy możliwe było również skorzystanie z modlitwy wstawienniczej. Uroczystego błogosławieństwa zebranym udzielił biskup Jan Szkodoń. Spotkanie uwieńczone zostało koncertem uwielbienia.

Dziękując za miłosierdzie Boga, który pozostał z nami w Postaciach Eucharystycznych, zachęcam dziś do szczególnej modlitwy serca:

Sław języku tajemnicę

Ciała i Najdroższej Krwi

którą jako łask krynicę

wylał w czasie ziemskich dni

Ten co matkę miał dziewicę

Król narodów godzien czci.

Z panny czystej narodzony

posłan zbawić ludzki ród

gdy po świecie na wsze strony

ziarno Słowa rzucił w lud

wtedy cudem niezgłębionym

zamknął swej pielgrzymki trud.

W noc ostatnią przy wieczerzy

z tymi których braćmi zwał

pełniąc wszystko jak należy

czego przepis prawny chciał

Sam dwunastu się powierzył

i za pokarm z rąk Swych dał

 Słowem więc Wcielone Słowo

chleb zamienia w Ciało swe

wino Krwią jest Chrystusową

darmo wzrok to widzieć chce

tylko wiara Bożą mowa

pewność o tym w serca śle

Przed tak wielkim Sakramentem

upadajmy wszyscy wraz

niech przed Nowym Testamentem

starych praw ustąpi czas

co dla zmysłów niepojęte

niech dopełni wiara w nas

Bogu Ojcu i Synowi

hołd po wszystkie nieśmy dni

niech podaje wiek wiekowi

hymn tryumfu dzięki czci

a równemu Im Duchowi niechaj

wieczna chwała brzmi. Amen.

Ania Kubiczek