TRANSMISJE

Uroczystość święceń i ingres Abp. Ks. Dr. Tadeusza Wojdy SAC, Metropolity Białostockiego.


RETRANSMISJA UROCZYSTOŚCI:

W dniu 10.06.2017 r. o godz. 11.00 w Bazylice Metropolitalnej p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Białymstoku odbyła się uroczystość święceń i ingres Abp. Ks. Dr. Tadeusza Wojdy SAC. To obecnie drugi w Polsce biskup z Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego. Głównym szafarzem święceń był JE Ks. Kard. Fernando Filoni – Prefekt Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów, współszafarzami: JE Ks. Abp Edward Ozorowski – Arcybiskup Senior Archidiecezji Białostockiej oraz JE Ks. Abp Henryk Hoser SAC – Arcybiskup Warszawsko-Praski.

Na początku obrzędu święceń, po Hymnie do Ducha Świętego, odczytana została bulla papieża Franciszka. Homilię wygłosił Ks. Kard. Fernando Filoni.

Dzień przed Uroczystością Trójcy Przenajświętszej przypomniał że Kościół to komunia osób. Nawiązał do życiorysu nowego arcybiskupa. „Tadeusz, jako młody kapłan przejawiał powołanie misyjne i pierwsze lata swojej posługi kapłańskiej spędził jako misjonarz pallotyński w Burundii, zanim rozpoczął długoletnią pracę w Kongregacji do spraw Ewangelizacji Narodów w Watykanie” – powiedział ksiądz kardynał. Przypomniał również, że on sam otrzymał sakrę biskupią z rąk świętego Jana Pawła II.

Pierwsza część obrzędu świeceń to pytanie jakie w imieniu Kościoła usłyszy ksiądz Tadeusz – kontynuował w homilii kardynał Filoni – czy chce pełnić posługę apostolską aż do śmierci, wiernie i wytrwale głosić Ewangelię, strzec depozytu wiary i jedności z Papieżem i braćmi w biskupstwie, a przede wszystkim czy chce mieć dla powierzonej mu owczarni ojcowskie serce, gościnne i miłosierne.

Pallotyn osobiście usłyszał wezwanie Pana Jezusa: „Szymonie, synu Jana, Księże Tadeuszu, czy mnie miłujesz? Czy mnie naprawdę miłujesz? Czy miłujesz mnie nade wszystko i bardziej niż wszyscy inni?” oraz słowa z przeczytanej ewangelii: „Jak Ojciec mnie posłał, tak i Ja was posyłam” – wezwanie Pana do wzięcia Ducha Świętego i odpuszczania grzechów.

Kardynał przypomniał także że każdy biskup jest biskupem całego Kościoła i dla całej ludzkości, dlatego ojcostwo biskupa jest otwarte na najwyższy wymiar i pełnię misyjności. Biskup jest człowiekiem modlitwy, musi modlić się za wszystkich,  ma ciągle wpatrywać się w pośrednika między Bogiem a ludźmi, Jezusa Chrystusa.

Po homilii nastąpiła najważniejsza część uroczystości. W ciszy poszczególni kardynałowie oraz biskupi po kolei nałożyli ręce na głowę nowego biskupa. Następnie diakoni otwartą Księgę Ewangelii rozłożyli nad głową księdza Wojdy a stojący wokoło biskupi odmówili uroczystą modlitwę konsekracyjną.

W obrzędach wyjaśniających nowo wyświęcony biskup został namaszczony olejem krzyżma, otrzymał Księgę Ewangelii, insygnia władzy pasterskiej: pierścień – wyraz zaślubin z Kościołem lokalnym, mitrę oraz pastorał.

Poszczególne stany Kościoła procesyjnie oddały cześć i wyraziły swój szacunek wobec nowego arcybiskupa.

Mottem jego posługi stały się słowa z Ewangelii wg św. Marka (13,10) „Oportet praedicari Evangelium” (Aby była głoszona Ewangelia). Na herbie widoczne jest Pismo Święte, a na nim kłosy zboża.