AUDYCJE

WIĘCEJ NIŻ SŁOWA – 11 MAJA 2016r. godz. 19.00 – Wielkie postacie Karmelu w współczesności – o. Piotr Hensel OCD


W kolejnej audycji „Więcej niż słowa” porozmawiam z Ojcem karmelitą bosym Piotrem Henselem, dyrektorem Wydawnictwa Karmelitów Bosych.

Towarzyszyć nam będą, w nowościach wydawniczych, przede wszystkich postacie Teresy od Jezusa oraz Rafała Kalinowskiego; nie zabraknie również Jana od Krzyża oraz Tereski z Lisieux. Ojciec Damian Sochacki, redaktor naczelny Głosu Karmelu, opowie o kim możecie poczytać w najnowszym numerze dwumiesięcznika. Obiecuję  także podpytać Gościa o współczesne wykorzystanie bogactwa charyzmatu karmelitańskiego w naszej tzw. szarej codzienności.

Zapraszam do lektury: Sykstys Adamczyk OCD „Niespokojne serce”, Grażyna Pawlaczyk „Czcigodna Matka Włóczęga” oraz albumu „Teresa od Jezusa. Życie. Nauka. Czasy.” oraz na poniższe strony internetowe:

http://www.wkb-krakow.pl/

http://gloskarmelu.pl/

https://teresaodjezusa.wordpress.com/